معرفی امکانات جدید در ورژن جدید برنامه حسابیار

 

افزودن امکان نمايش اختياري مانده حساب در پرينت صافي و پرينت فاکتور فروش        
     رفع مشکل نمايش ترتيب کالا در برگه صافي صاحب بار       
افزودن امکان نمايش صورتحساب افراد از زمان آخرين تسويه حساب        
افزودن گزارش سرجمع بارنامه ها برحسب صاحب بار        
افزودن شريک در سود بارهاي حق العملي        
امکان بازيابي فايلهاي پشتيبان از داخل برنامه        
افزودن گزارش صندوق به تفکيک روز        
افزودن تاريخ پاس شدن چکهاي صادره        
ايجاد گزارش چاپ فروشهاي يک رسيد در فرم فروش با کليد        
اصلاح سرعت کارکرد نرم افزار        
 SMS امکان ارسال پیامک  صافي و گردش حساب        
امکان درج یادداشت و يادآوري روزانه در موعد مقرر        
ايجاد گزارش صورتحساب سه ستوني داراي جمع تعداد و وزن        
اصلاح گزارش ليست صافي و ايجاد ستون تعداد چاپ        
رفع مشکل تعداد چاپ در رسيد بار        
   اختصاص و اتصال هر قفل  فقط به يک  نرم افزار        
رفع مشکل محاسبه گزارش سرجمع فروشها        

 برداشتن رمز سالگرداني  ، انجام سالگردانی و بایگانی سالهای قبل توسط شما   بدون رمز و بدون هزینه       

تغییرات 95/5/1 به بعد :

امکان نصب برنامه در تمامي ويندوزهاي هفت و هشت و ده  بدون انجام تغييرات در ويندوز

رفع مشکلات سالگرداني و بايگاني حسابهاي سال قبل

اصلاح مشکلات فاکتور شهرستان

افزايش سرعت اجرا و کارکرد نرم افزار در تماني سيستمها

700007 جداسازی کد سود بارهای خریداری   به